Home

Welkom op onze website.


In onze groepsopvang staat de belevingswereld van het kind centraal. Wij schenken veel aandacht aan de wijze waarop de kinderen met elkaar omgaan in de semi-verticale leefgroepen, aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden en aan de beleving van het groepsgebeuren. Onze opvang is zodanig ingericht dat ze een huiselijke en vertrouwde omgeving aan de kinderen biedt. Kinderen hebben er allereerst behoefte aan om zich thuis te voelen. Een veilige basis vormt voor hen een voorwaarde om te kunnen ‘groeien’.


Ons kinderdagverblijf is erkend door Kind & Gezin voor 33 kindjes.


We voldoen aan de door de overheid gestelde eisen en normen wat betreft kwaliteit en erkenning.


We zijn gesloten van maandag 26 december 2022 t.e.m. maandag 2 januari 2023.


Prettig eindejaar gewenst en een spetterend 2023!